• Download hier het aanbod voor het volgende seizoen (2017-2018)


    Foto: De toverfluit in een notendop

BroedBloeders staat als jong productiehuis voor:

  • creëren van originele artistieke producties met een eigen karakter
  • aanleveren van artistieke concepten op maat én op aanvraag
  • naar buiten brengen, promoten, optimaliseren en coördineren van bestaande waardevolle artistieke producties
  • bemiddeling voor artiesten die uit deze producties voortkomen

follow site  

Elke grote productie begint bij een klein idee

BroedBloeders creëert een dynamische ontmoeting tussen uiteenlopende artistieke disciplines en realiseert van daaruit culturele initiatieven: concert, performance, tentoonstelling, CD/DVD/boek, film, installatie, ontwerp, beeld, website, decor etc.

Het artistieke werk is nooit af

BroedBloeders biedt elk creatief proces de gepaste ondersteuning. Dat kan door coaching, management, workshops, vorming,toonmomenten, luistersessies of zelfs administratieve hulp zijn.

Wie iets uitdrukt, wil begrepen worden

BroedBloeders fungeert als draaischijf tussen scheppende kunstenaars en mogelijke betrokken media die de produktie mee kunnen creëren, optimaliseren, uitbrengen, promoten, verkopen en evalueren.

Copyright © 2011 BroedBloeders | Productiehuis | Gent. All rights reserved.