• BroedBloeders creëert originele theaterproducties met een eigen karakter, gaande van theatervoorstellingen tot crossovers en lezingen.

  • Naar buiten brengen, promoten, optimaliseren en coördineren van bestaande waardevolle artistieke producties

Onze filosofie:

Elke grote productie begint bij een klein idee

BroedBloeders creëert een dynamische ontmoeting tussen uiteenlopende artistieke disciplines en realiseert van daaruit culturele initiatieven: concert, performance, tentoonstelling, CD/DVD/boek, film, installatie, ontwerp, beeld, website, decor etc.

Het artistieke werk is nooit af

BroedBloeders biedt elk creatief proces de gepaste ondersteuning. Dat kan door coaching, management, workshops, vorming,toonmomenten, luistersessies of zelfs administratieve hulp zijn.

Wie iets uitdrukt wil begrepen worden

BroedBloeders fungeert als draaischijf tussen scheppende kunstenaars en mogelijke betrokken media die de produktie mee kunnen creëren, optimaliseren, uitbrengen, promoten, verkopen en evalueren.

Verschillende invalshoeken zorgen voor hogere kwaliteit

Door een kruisbestuiving van verschillende betrokkenen (acteur, muzikant, lichttechnici, …) uit verschillende disciplines worden nieuwe invalshoeken bekeken om tot een beter eindresultaat te komen.