Brieven van meestercomponisten

Stefaan Degand, Florestan Bataillie & Bram Nolf
“Componisten schrijven ook brieven” vertrekt vanuit de ingrediënten van een traditioneel klassiek recital: een hoboïst, een pianist en enkele van de mooiste partituren die de laatste eeuwen voor deze 2 prachtige instrumenten geschreven werden door componisten als Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Francis Poulenc, …

Echter, tussen de muziek door, bij wijze van aankondiging, leest Stefaan Degand -op Degandiaanse wijze- een brief voor die de componist schreef (of misschien wel: zou kunnen geschreven hebben) tijdens of na het componeren van het betreffende stuk. Al deze brieven samen verschaffen niet enkel veel duiding over het aan de gang zijnde recital maar er blijkt ook een Groter Verhaal achter te zitten …