Muzikanten moeten zwijgen. Dat is een feit. Een feit dat waar is. En dat is maar goed ook, uit respect voor de muziek. Voor de componist, die altijd meer te vertellen heeft, En om de stilte te behouden. Destiltediedeomkaderingvangeluidis.Enmuziek is geluid, … heeft dus die stilte nodig voor zijn bestaansrecht. Om tot volle bloei te kunnen komen.
Ik moet toegeven dat ik in deze voorstelling niet zwijg, erger nog, ik geloof zelfs bijna meer te spreken dan dat er muziek klinkt! Ik vertrap de regels met publiek erbij. Schaamteloos. Hardvochtig. Om nu ook nog eens iets te moeten zeggen óver die voorstelling, Dat zou echt té ver gaan! Dat is helemaal dubbelop zondigen. Nee, kom maar gewoon kijken en oordeel zelf. En spaar me niet, Maar zet mij maar op mijn nummer!
Veel succes, En sterkte.
Frans